Medovková silica 10 ml Väčší náhľad

Esenciálny olej MEDOVKA CITRONELA INDICKÁ 10ml

092-011_10

100% prírodný esenciálny olej. silica medovka citronela indická

Vôňa: mierne sladká, bylinná, citrusovo-medovková
INCI: CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL
CAS: 91771-61-8, 8000-29-1

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac informácií

Skladom

2,05 € s DPH

Viac informácií

INCI

CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL

CAS

91771-61-8, 8000-29-1

EINECS

294-954-7

Charakteristika

Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Silica sa získava parnou destiláciou z bylinky Cymbopogon winterianus – listovej aromatickej trávy rastúcej v Indonézii.

Vôňa: mierne sladká, bylinná, citrusovo-medovková

Vzhľad: číra kvapalina
Farba: svetložltá
Vôňa: charakteristická
Hustota (pri 20 oC): 0,880 g/cm3 - 0,896 g/cm³ 
Bod topenia/tuhnutia: < -20 °C
Bod vzplanutia: 68 – 78 °C
Rozpustnosť vo vode (pri 25 °C): 1.767 mg/l

Účinky v kozmetike

  • Pleť čistí, rozjasňuje a osviežuje.
  • Pre svoje antibakteriálne, antivírusové a hojivé účinky je vhodná aj na mastnú, aknóznu a ekzematickú pokožku.
  • Upokojuje podráždenú pokožku po holení a depilácii.
  • V aromaterapii sa používa pre svoje upokojujúce účinky, pomáha odstrániť nervozitu, stres, únavu, depresiu a problémy so spánkom. Je vhodná na relaxačné kúpele a masáže.

Použitie v kozmetických produktoch

Do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, na kúpele a masáže, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp.

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Krajina pôvodu

Indonézia

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Súvisiace recepty na našom blogu

Citrusovo-medovkový balzam na pery

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
Alergény: Geraniol, Citronellol, Limonene, Citral, Eugenol, Linalool

H302 – Škodlivý po požití.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318– Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411– Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
P261– Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 – Nevyvolávajte zvracanie.
P362 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu v spaľovni odpadov.

List

Objem10ml
Typ vôneEsenciálny olej | Prírodná silica
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu