Bergamotová silica 10 ml Väčší náhľad

Esenciálny olej BERGAMOT 10ml

092-001_10

100% prírodný esenciálny olej. bergamotová silica

Vôňa: charakteristická, citrusovo-drevitá
INCI: CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL
CAS: 8007-75-8

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac informácií

Skladom

1,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL

CAS

8007-75-8

EINECS

616-915-9

Charakteristika

Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Vôňa: charakteristická, citrusovo-drevitá

Vzhľad: číra tekutina bez usadenín a mechanických nečistôt
Farba: žltozelená
Hustota (pri 20 °C): 0,8750 – 0,9000 g/cm3 
Bod vzplanutia: 58 °C

Účinky v kozmetike

  • Má čistiace účinky na pleť.

  • Je skvelá na mastnú pleť, odstraňuje prebytočný maz, pomáha uvoľniť póry a zjednotiť tón pleti.

  • Má dezinfekčné a antiseptické účinky, upokojuje podráždenú a poškodenú pokožku.

  • Je vhodná na masáže, pomáha uvoľniť svalové napätie.

  • Redukuje tvorbu mazu vo vlasovej pokožke, pomáha v boji proti lupinám.

  • Pre svoje relaxačné a upokojujúce účinky je obľúbená v aromaterapii.

  • Po aplikácii silice nevystavujte pokožku slnečnému žiareniu!

Použitie v kozmetických produktoch

Do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu, zoznam alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: d-limonen, linalool, gama-Terpinen, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en

Alergény: Limonene, Linalool

H226– Horľavá kvapalina a pary.
H304– Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410– Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210– Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P331 – Nevyvolávajte zvracanie.
P405 – Uchovávajte uzamknuté.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneEsenciálny olej | Prírodná silica
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu