Tea tree oil 10 ml Väčší náhľad

Tea tree oil 10ml

092-014_10

100 % prírodný esenciálny olej

Vôňa: charakteristická

INCI: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil
CAS: 85085-48-9, 68647-73-4

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile popisu.

Viac informácií

Skladom

2,50 € s DPH

Viac informácií

INCI

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil

CAS

85085-48-9, 68647-73-4

EINECS

285-377-1

Charakteristika

Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Tea tree oil alebo čajovníkový olej sa destiluje z listov rastliny Melaleuca Alternifolia rastúcej v Austrálii.

Vôňa: charakteristická
Vzhľad: číra kvapalina
Farba: bezfarebná až bledožltá
Hustota (pri 20 oC) - 0,885 – 0,906 g/cm3
Miešateľnosť v 85 % etanole (pri 20 oC): menej ako 2 diely
Bod vzplanutia: 54 oC

Účinky v kozmetike

  • Tea tree olej je považovaný za prírodnú alternatívu účinných chemických látok obsiahnutých v kozmetických produktoch na liečenie alebo potláčanie rôznych kožných problémov. Obsahuje asi 100 rôznych zložiek, vrátane molekúl nazývaných terpény, hlavne účinnú látku zvanú terpinen-4-ol.
  • Má silné antibakteriálne, protizápalové, antivírusové a antifungálne vlastnosti.
  • Je vhodný na mastnú a problematickú pleť, odstraňuje prejavy akné, znižuje tvorbu kožného mazu, pôsobí proti zápalu.
  • Hydratuje suchú pokožku, znižuje svrbenie a podráždenie, pomáha pri ekzémoch.
  • Upokojuje podráždenú a spálenú pokožku a tiež pokožku po uštipnutí hmyzom.
  • Pomáha odstrániť lupiny, vlasy udržiava zdravé a hydratované, podporuje ich rast.
  • Posilňuje krehké nechty, odstraňuje žlté alebo sfarbené nechty, bojuje proti nechtovej plesni.
  • Je vhodný na ošetrenie ústnej dutiny, pomáha znížiť zápal a krvácavosť ďasien, zmierňuje zápach z úst.
  • Pôsobí ako prírodný deodorant, znižuje telesný zápach.
  • Má repelentný účinok, odpudzuje hmyz, je účinný v boji proti všiam.

Použitie v kozmetických produktoch

do kozmetiky, mydiel, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Krajina pôvodu

Austrália

Balenie

v sklenenej fľaštičke so šróbovacím uzáverom

Upozornenie

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
Nebezpečenstvo
Obsahuje: Melaleuca alternifolia, extrakt
Alergény: Limonene

H226– Horľavá kvapalina a pary.
H302- Škodlivý po požití.
H304– Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319– Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210- Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P273- Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280- Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P305 + P351 + P338 -PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Súvisiace recepty na našom blogu

Prírodný repelent

Masky na tvár

Prírodný deodorant a antiperspirant

Pleťové mydlo s aktívnym uhlím – s pečiatkou

Prírodná bieliaca zubná pasta

List

Objem10ml
Typ vôneEsenciálny olej | Prírodná silica

K stiahnutiu