Sodium cocoyl isethionate (SCI) práškový 100g Väčší náhľad

Sodium cocoyl isethionate (SCI) práškový 500g

140-1500

SCI je povrchovo aktívna látka (tenzid, surfaktant) získaná z mastných kyselín kokosového oleja. Je čisto rastlinného pôvodu. Vytvára bohatú penu a účinne ale jemne čistí pleť, telovú pokožku aj vlasy. Môže byť používaný samostatne alebo v kombinácii s inými povrchovo aktívnymi látkami.

INCI: Sodium cocoyl isethionate

Surovina na výrobu kozmetiky.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

10,00 € s DPH

Viac informácií

INCI

Sodium cocoyl isethionate

CAS

61789-32-0

Charakteristika

Sodium cocoyl isethionate (SCI) patrí medzi mycie tenzidy, nazývané aj surfaktanty alebo povrchovo aktívne látky. Je čisto rastlinného pôvodu, bez obsahu GMO, sulfátov a parabénov. Získava sa z mastných kyselín kokosového oleja. Môže byť používaný samostatne alebo v kombinácii s inými povrchovo aktívnymi látkami. Vytvára bohatú penu a zlepšuje čistiace vlastnosti kozmetických a čistiacich produktov. Šetrí životné prostredie, je biologicky odbúrateľný.

Vzhľad: prášok

Farba: biela

Vôňa: ľahká charakteristická aróma

Hustota: 1 110 kg/m3 (pri 20 °C)

Relatívna hustota: 1,11 (pri 20 °C)

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustný

pH: 4,5 - 6 (pri 10 % vodnom roztoku)

Bod topenia: > 200 °C

Účinky v kozmetike

  • povrchovo aktívna látka – tenzid (surfaktant)

  • účinne a jemne čistí pleť, telovú pokožku aj vlasy

  • má výborné penivé vlastnosti, znižuje povrchové napätie vody a zvyšuje čistiace účinky prípravkov

  • vo vlasových prípravkoch pôsobí antistaticky (zabraňuje elektrizovaniu vlasov) a kondicionačne (uľahčuje rozčesávanie vlasov)

  • pokožku hydratuje a zvláčňuje

  • je vhodný aj na citlivú a na jemnú detskú pokožku, pri dodržaní nízkych koncentrácií je len veľmi malé riziko podráždenia kože

  • je odolný aj voči tvrdej vode – nezanecháva mydlové usadeniny

Použitie v kozmetických produktoch

Vlasová kozmetika, čistiaca pleťová kozmetika, sprchové šampóny, mydlá, peny do kúpeľa, prípravky na holenie, detská kozmetika, zubné pasty atď.

Doporučené dávkovanie

3 - 20 %

Pridáva sa za miešania do vodnej fázy pri 35 až 45 °C.

Krajina pôvodu

Nemecko

Balenie

V plastovom vrecku.

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné zložky: (Kokosové kyseliny)-2-sulfoethylester, sodná soľ

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P264 – Po manipulácii starostlivo umyte kožu.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu