Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný pánsky parfum do kozmetiky EXCLUSIVE SELECTION - parfumová kompozícia 10ml

0716

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu BOSS SELECTION HUGO BOSS
Vôňa: svieža, korenistá, drevitá, mošusová, morská   
INCI: parfum
UFI: QGJ1-X9S7-200C-V6QS
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,55 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

QGJ1-X9S7-200C-V6QS

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Vôňa: svieža, korenistá, drevitá, mošusová, morská

Použitie v produktoch

pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy

Doporučené dávkovanie

kozmetika: 0,1-0,2 %
kolínska voda: 5 %
toaletná voda: 8 %
parfumová voda: 18 %
parfum: 38 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Krajina pôvodu

Balenie

v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

Čierne pánske mydlo

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie
Nebezpečné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalool, Linalylacetate, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, d-Limonene, Citronellol, Damascone Alpha, Timberol, Acetylcedrene, Oxacyclohexadecan-2-one, PIPERONAL, 1,8 - CINEOLE, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Anethol, Geraniol
Alergény: Linalool, Limonene, alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Citral, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Eugenol, Coumarin, Farnesol, Anise Alcohol, Isoeugenol
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.
 
 

List

Objem10ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre mužov

K stiahnutiu