• Výhodné balenie
Luxusný dámsky parfum do kozmetiky BRIGHT BLUE 10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky BRIGHT BLUE - parfumová kompozícia 100ml

091-001_100

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu LIGHT BLUE DOLCE&GABBANA. 

Vôňa: svieža, citrusová, drevitá 
INCI: parfum 
UFI: HN52-T9PR-C00Q-DAP5 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

10,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

HN52-T9PR-C00Q-DAP5

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža, citrusová, drevitá

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Kolínska voda: 5 %
Toaletná voda: 8 %
Parfumová voda: 18 %
Parfum: 38 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 

Varovanie

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt. 
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem100ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre ženy

K stiahnutiu