Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky DELICIOUS - parfumová kompozícia 100ml

0715

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov.
Surovina na výrobu kozmetiky, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu BE DELICIOUS DKNY. 
Vôňa: ľahká, vzdušná, ovocná 
INCI: parfum
UFI: 7UU5-Y9PQ-Q00W-5CPY
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 


Viac detailov

Skladom

10,20 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

7UU5-Y9PQ-Q00W-5CPY

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Vôňa: ľahká, vzdušná, ovocná

Použitie v produktoch

pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy

Doporučené dávkovanie

kozmetika: 0,1-0,2 %
kolínska voda: 5 %
toaletná voda: 8 %
parfumová voda: 18 %
parfum: 38 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Krajina pôvodu

Balenie

v sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom

Upozornenie

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, 7-Hydroxycitronellal, Geraniol, Citronellol, Hexyl salicylate, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Melonal, Linalylacetate, d-Limonene
Alergény: Hexyl Cinnamal, Linalool, alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Hydroxycitronellal, Citronellol, Limonene, Isoeugenol, Citral, Methyl 2-Octynoate, Benzyl Alcohol, Eugenol, Farnesol, Benzyl Benzoate
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádob.

List

Objem100ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre ženy

K stiahnutiu