Luxusný dámsky parfum do kozmetiky SPLENDEUR10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky SPLENDEUR - parfumová kompozícia 30ml

090-0608

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu ÉCLAT D´ARPÉGE LANVIN

Vôňa: ovocná, kvetinová, mošusová, ambrová
INCI: parfum
UFI: N4R6-X95Y-4008-HX0G 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Dočasne vypredané

3,80 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

N4R6-X95Y-4008-HX0G

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: ovocná, kvetinová, mošusová, ambrová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Kolínska voda: 5 %
Toaletná voda: 8 %
Parfumová voda: 18 %
Parfum: 38 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalool, Ethoxymethoxycyclododecane, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, d-Limonene, 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 3-(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal
Alergény: Linalool, Limonene, Citral, Isoeugenol, Benzyl Alcohol, Geraniol, Citronellol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem30ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre ženy

K stiahnutiu