Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný pánsky parfum do kozmetiky EXCLUSIVE SELECTION - parfumová kompozícia 30ml

091-003_30

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu BOSS SELECTION HUGO BOSS

Vôňa: svieža, korenistá, drevitá, mošusová, morská 
INCI: parfum 
UFI: QGJ1-X9S7-200C-V6QS 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

3,80 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

QGJ1-X9S7-200C-V6QS

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža, korenistá, drevitá, mošusová, morská

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Kolínska voda: 5 %

Toaletná voda: 8 %

Parfumová voda: 18 %

Parfum: 38 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

Čierne pánske mydlo

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalool, Linalylacetate, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, d-Limonene, Citronellol, Damascone Alpha, Timberol, Acetylcedrene, Oxacyclohexadecan-2-one, PIPERONAL, 1,8 - CINEOLE, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Anethol, Geraniol

Alergény: Linalool, Limonene, alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Benzyl Benzoate, Citral, Benzyl Alcohol, Eugenol, Coumarin, Benzyl Salicylate, Farnesol, Isoeugenol

H315 – Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem30ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre mužov

K stiahnutiu