• Výhodné balenie
Mydlová hmota s olivovým olejom 11,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota s olivovým olejom 11,5kg

010-0526

Kvalitná priehľadná mydlová hmota CRYSTAL OV má rastlinný základ a prídavok olivového oleja. Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

77,05 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu".

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Vysoká priehľadnosť.

  • Obsahuje olivový olej, ktorý je bohatý na mastné kyseliny, antioxidanty a ďalšie účinné látky. Výborne hydratuje a regeneruje aj suchú, poškodenú a namáhanú pokožku.

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.

  • Slúži k domácej výrobe vysokokvalitných priehľadných mydiel rôznych tvarov.

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

  • Vynikajúca stálosť farieb aj pri dlhodobom udržiavaní vysokej teploty.

  • Výborne pení.

  • Oproti mydlovej hmote Crystal ST je mäkšia a mierne žltšia.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka

Farba: transparentná, svetložltá

Vôňa: slabá – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici

Penivosť: dobrá

Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná

pH: cca 10,5

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Vcelku (veľká kocka) v kartónovej krabici.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodium laurate, Sodná soľ laurylether síranu

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Hmotnosť11,5kg

K stiahnutiu