• Výhodné balenie
Mydlová hmota CRYSTAL WSLES a SLS free 11,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota CRYSTAL WSLES a SLS free 11,5kg

010-0759

Kvalitná nepriehľadná mydlová hmota CRYSTAL WSLES & SLS FREE má rastlinný základ, neobsahuje SLES a SLS. Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

62,00 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu".

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Neobsahuje sulfáty SLS (Sodium Lauryl Sulfate) ani SLES (Sodium Laureth Sulfate).

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.

  • Slúži k domácej výrobe nepriehľadných mydiel rôznych tvarov.

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

  • Má výborne peniace vlastnosti.

  • Je vhodná na krájanie alebo tvarovanie.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka

Farba: biela, nepriehľadná

Vôňa: neutrálna – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici

Penivosť: dobrá

Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote

Rozpustnosť: s vodou miešateľná

Bod topenia: cca 50 °C

Bod varu/rozmedzie bodu varu: cca 100 °C

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Vcelku (veľká kocka) v kartónovej krabici.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodium laurate

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

 

 

List

Hmotnosť11,5kg

K stiahnutiu