Vážení zákazníci,

vzhľadom na veľký počet objednávok je aktuálna doba odoslania objednávky do 3 pracovných dní od jej prijatia/prijatia platby.

Usilovne pracujeme na tom, aby sme túto dobu skrátili na minimum.

Ďakujeme za pochopenie.

Mydlovysvet.sk

Zavrieť
Mydlová hmota TUHÝ ŠAMPÓN 0,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota TUHÝ ŠAMPÓN 0,5kg

010-0854

Kvalitná nepriehľadná mydlová hmota CRYSTAL SS má rastlinný základ a je vyrobená s prídavkom aloe vera a s kondicionačnou prísadou, neobsahuje SLS. Slúži k domácej výrobe tuhého šampónu. Hmotu stačí roztopiť, pridať vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a tuhý šampón je hotový. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

4,60 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu".

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Neobsahuje SLS (Sodium Lauryl Sulfate).

  • Obsahuje prášok zo šťavy aloe vera a kondicionačnú prísadu.

  • Slúži k domácej výrobe nepriehľadných tuhých šampónov rôznych tvarov.

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

  • Vhodná na krájanie alebo tvarovanie.

Vzhľad: pri 25°C nepriehľadná pevná látka

Farba: biela až krémovo biela

Vôňa: charakteristická

Penivosť: dobrá

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná

pH : cca 10,5 (pri 20 oC)

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v igelitovom vrecku.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

Súvisiace recepty na našom blogu

Tuhý šampón s ílom

Tuhý žihľavový šampón

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodná soľ laurylether síranu, Sodium laurate

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu