Mydlová hmota SUPERTRANSPARENTNÁ 0,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota SUPERTRANSPARENTNÁ 0,5kg

010-0922

Kvalitná vysoko priehľadná mydlová hmota CRYSTAL HCVS vyrobená z prírodných ingrediencií. Slúži k domácej výrobe mydla. Je stabilná aj po pridaní až 2 % vanilinových vonných látok. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

3,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špecifikácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Je stabilná aj po pridaní vanilky najvyššej kvality až do výšky 2 % alebo vône obsahujúcej vanilín, ktoré inak môžu spôsobiť tmavnutie produktov.

  • Vynikajúca priehľadnosť umožňuje vyrábať transparentné mydlá, do ktorých je možné zalievať rôzne dekorácie, mydlové vločky, bylinky a iné drobnosti podľa fantázie. 

  • Slúži k domácej výrobe vysokopriehľadných mydiel rôznych tvarov. 

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami. Vysoká priehľadnosť umožňuje dosiahnuť výrazné jasné farby.

  • Vynikajúca stálosť farieb aj pri dlhodobom udržiavaní vysokej teploty.

  • Vhodné na krájanie alebo tvarovanie.

  • Výborne pení.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka

Farba: číra - transparentná

Vôňa: neutrálna – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici

Penivosť: dobrá

Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná

pH: cca 10,5

Účinky v kozmetike

Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v igelitovom vrecku.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži. 

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

Súvisiace recepty na našom blogu

Valentínske mydlo

Mätové mydlo s hoblinkami

Neónové dvojfarebné mydlá

Masážne mydlá s lufou

Mydlo s himalájskou soľou

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodná soľ laurylether síranu, Sodium laurate

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 + P310 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu