Mydlová hmota TRI DRUHY MASLA 0,5 kg Väčší náhľad

Mydlová hmota TRI DRUHY MASLA 0,5kg

0925

Kvalitná nepriehľadná mydlová hmota CRYSTAL TRIPPLE BUTTER má rastlinný základ a je vyrobená s prídavkom prírodného bambuckého, kakaového a mangového masla, neobsahuje parabény ani sulfáty. Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové.

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

2,99 € s DPH

Viac informácií

INCI

uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu"

Charakteristika

  • Mydlová hmota obsahuje jedinečnú zmes prírodných masiel bohatú na vitamíny E, D a provitamín A.
  • Pokožku nielen čistí, ale aj vyživuje, zjemňuje a pomáha obnoviť jej prirodzené zdravie.
  • Obsiahnuté maslá spolu s vysokým obsahom glycerínu zabezpečujú dôkladnú hydratáciu a zachovávajú na pokožke fantastický príjemný pocit.
Vzhľad: pri 25°C nepriehľadná pevná látka
Farba: takmer biela
Vôňa: charakteristická
Penivosť: dobrá
Rozpustnosť: vo vode rozpustná
pH: cca 10 (pri 20 °C)

Využitie v kozmetických produktoch

tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v igelitovom vrecku

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

nájdete na našom blogu 

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodium laurate, Stearát sodný

H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu