Mydlová hmota SUPERTRANSPARENTNÁ 11,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota SUPERTRANSPARENTNÁ 11,5kg

010-0949

Kvalitná vysoko priehľadná mydlová hmota CRYSTAL HCVS vyrobená z prírodných ingrediencií. Slúži k domácej výrobe mydla. Je stabilná aj po pridaní až 2 % vanilinových vonných látok. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové.
INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu"
Surovina na výrobu kozmetiky
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

62,50 € s DPH

Viac informácií

INCI

uvedené v špecifikácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.
  • Je stabilná aj po pridaní vanilky najvyššej kvality až do výšky 2 % alebo vône obsahujúcej vanilín, ktoré inak môžu spôsobiť tmavnutie produktov.
  • Vynikajúca priehľadnosť umožňuje vyrábať transparentné mydlá, do ktorých je možné zalievať rôzne dekorácie, mydlové vločky, bylinky a iné drobnosti podľa fantázie. 
  • Slúži k domácej výrobe vysokopriehľadných mydiel rôznych tvarov. 
  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami. Vysoká priehľadnosť umožňuje dosiahnuť výrazné jasné farby.
  • Vynikajúca stálosť farieb aj pri dlhodobom udržiavaní vysokej teploty.
  • Vhodné na krájanie alebo tvarovanie.
  • Výborne pení.
Vzhľad: pri 25°C pevná látka
Farba: číra - transparentná
Vôňa: neutrálna – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici
Penivosť: dobrá
Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote
Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná
pH: cca 10,5

Účinky v kozmetike

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.

Využitie v kozmetických produktoch

tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

vcelku (veľká kocka) v kartónovej krabici

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži. 
Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

nájdete na našom blogu

Súvisiace recepty na našom blogu

Valentínske mydlo

Mätové mydlo s hoblinkami

Neónové dvojfarebné mydlá

Masážne mydlá s lufou

Mydlo s himalájskou soľou

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodná soľ laurylether síranu, Sodium laurate

H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 P305 + P351 + P338 + P310 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

List

Hmotnosť11,5kg

K stiahnutiu