Mydlová hmota s medom 0,5kg

1147

Kvalitná polopriehľadná mydlová hmota CRYSTAL HONEY má rastlinný základ a prídavok pravého medu, neobsahuje sulfáty. Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové.

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu"

Surovina na výrobu kozmetiky
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

3,09 € s DPH

Viac informácií

INCI

uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu"

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.
  • Neobsahuje sulfáty.
  • Je vyrobená s prídavkom pravého medu, ktorý jej dodáva prirodzenú naturálnu hnedú farbu.
  • Med je bohatým zdrojom prírodných antioxidantov, pokožku upokojuje a vyživuje. Má čistiace účinky na pokožku.
  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.
  • Slúži k výrobe vysokokvalitných medovo-zafarbených, čiastočne priehľadných mydiel rôznych tvarov.
  • Je možné ju navoňať parfumami alebo silicami.
Vzhľad: pri 25°C pevná látka
Farba: hnedá – čiastočne transparentná
Vôňa: slabá – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici
Penivosť: dobrá
Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote
Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná
pH: cca 10,5

Využitie v kozmetických produktoch

tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v plastovom vrecku

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

nájdete na našom blogu

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Decyl D-glucoside

H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu