Mydlová hmota s aloe vera 1kg Väčší náhľad

Mydlová hmota s aloe vera 1kg

010-1203

Kvalitná polopriehľadná mydlová hmota CRYSTAL ALOE VERA vyrobená z prírodných ingrediencií s prídavkom prírodnej aloe vera, neobsahuje parabény, sulfáty a fenoxyethanol.  Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

7,05 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špecifikácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Vyrobená s použitím prírodného výťažku z listu aloe vera.

  • Neobsahuje žiadne parabény, sulfáty ani Phenoxyethanol.

  • Slúži k domácej výrobe vysokokvalitných priehľadných mydiel rôznych tvarov.

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka

Farba: biela až jemne žltá – čiastočne transparentná

Vôňa: neutrálna – umožní vyniknúť pridanému parfému alebo silici

Penivosť: dobrá

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná

Účinky v kozmetike

  • Jemne čistí a upokojuje pokožku.

  • Aloe vera má výrazné hydratačné, regeneračné a upokojujúce účinky na pokožku.

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit. 

  • Je vhodná pre všetky typy kože, aj pre mimoriadne suchú, poškodenú, citlivú a podráždenú pokožku.

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v igelitovom vrecku.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži. 

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodium laurate

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 + P310 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

List

Hmotnosť1kg

K stiahnutiu