Mydlová hmota s olivovým olejom 0,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota s olivovým olejom 0,5kg

0524

Kvalitná priehľadná mydlová hmota CRYSTAL OV má rastlinný základ a prídavok olivového oleja. Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové.

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu"

Surovina na výrobu kozmetiky
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

2,78 € s DPH

Viac informácií

INCI

uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu"

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.
  • Vysoká priehľadnosť.
  • Obsahuje olivový olej, ktorý je bohatý na mastné kyseliny, antioxidanty a ďalšie účinné látky. Výborne hydratuje a regeneruje aj suchú, poškodenú a namáhanú pokožku.
  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.
  • Slúži k domácej výrobe vysokokvalitných priehľadných mydiel rôznych tvarov.
  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.
  • Vynikajúca stálosť farieb aj pri dlhodobom udržiavaní vysokej teploty.
  • Výborne pení.
  • Oproti mydlovej hmote Crystal ST je mäkšia a mierne žltšia.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka
Farba: transparentná, svetložltá
Vôňa: slabá – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici
Penivosť: dobrá
Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote
Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná
pH: cca 10,5

Využitie v kozmetických produktoch

tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v plastovom vrecku

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.
Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

nájdete na našom blogu


OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodium laurate, Sodná soľ laurylether síranu

H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu