Mydlová hmota crystal suspending 1kg Väčší náhľad

Mydlová hmota crystal suspending 1kg

010-1274

Kvalitná polopriehľadná mydlová hmota CRYSTAL SUSPENDING vyrobená z prírodných ingrediencií. Slúži k domácej výrobe mydla s rozptýlenými prísadami. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, pridať prísady - napr. peeling, nechať stuhnúť a mydlo je hotové. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu"

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

5,80 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špecifikácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Má schopnosť rovnomerne rozptýliť pridané kozmetické prísady. (Úroveň dosiahnutej suspenzie závisí od veľkosti a hmotnosti pridaných častíc. Odporúča sa testovanie s rôznymi časticami).

  • Čiastočná priehľadnosť umožňuje vyniknúť pridaným časticiam.

  • Vzhľadom k svojmu viskóznemu charakteru táto mydlová hmota zadržuje viac vzduchu ako iné mydlové hmoty, čo môže ovplyvniť priehľadnosť hotového výrobku.

  • Slúži k výrobe polopriehľadných domácich mydiel rôznych tvarov. 

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

  • Výborne pení.

  • Vhodná na krájanie alebo tvarovanie.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka

Farba: transparentná až čiastočne transparentná, svetložltá príp. krémovo biela (po roztopení číra)

Vôňa: neutrálna – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici

Penivosť: dobrá

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná

pH: cca 10,5

Účinky v kozmetike

Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit. 

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v igelitovom vrecku.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži. 

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

Súvisiace recepty na našom blogu

Mandľové peelingové mydlo z hmoty suspending

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Laurát sodný; Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 + P310 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

List

Hmotnosť1kg

K stiahnutiu