Šampón BIO - základ na výrobu 200ml Väčší náhľad

Šampón BIO - základ na výrobu 200ml

0969

Vysoko kvalitná rastlinná báza k domácej výrobe šampónov. Obsahuje 74,47% BIO zložiek. Stačí pridať esenciálne oleje, vône, farby, alebo iné kozmetické prísady.

INCI: viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu“

Surovina na výrobu kozmetiky.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Dočasne vypredané

1,92 € s DPH

Viac informácií

INCI

viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu

Charakteristika

Vzhľad: číra viskózna kvapalina (môže obsahovať vzduchové bubliny)
Farba: bezfarebná až svetložltá
Vôňa: charakteristická
Rozpustnosť: vo vode rozpustný
Bod vzplanutia: > 93 °C
Bod varu: cca 100 °C
pH: 4.5 – 5.5
Viskozita (25 °C): 3,000 – 8,000 cps
  • Báza rastlinného pôvodu certifikovaná Soil Association. Obsahuje 74,47 % BIO zložiek.
  • Bez obsahu síranov, SLS, SLES a parabénov.
  • Obsahuje mierne povrchovo aktívne látky pre dosiahnutie krémovej peny.
  • Na výrobu vlastného šapmpónu stačí pridať esenciální olej alebo vôňu.
  • Je vopred zahustený, preto nie je potrebné ďalej ho zahusťovať.

Účinky v kozmetike

  • Je obohatený o Aloe Vera, ktoré má vynikajúce hydratačné účinky.
  • Pridaním vhodných aktívnych kozmetických prísad s požadovanými účinkami môže byť prispôsobený pre rôzne typy vlasov.

Použitie v kozmetických produktoch

vlasové šampóny

Postup výroby

  1. Do vhodnej nádoby si pripravte požadované množstvo základu.
  2. Pridajte esenciálny olej alebo vôňu príp. aj farbu a dalšie kozmetické prísady podľa vlastnej receptúry, max. do 2% celkového objemu. Miešajte ručne za studena po dobu 5–15 minút, kým nie je zmes homogénna a hladká.
  3. Vyrobený šampón naplňte do vybraných obalov.

Súvisiace recepty na našom blogu

Hydratačný bio šampón s Fucocertom

Bio šampón s arganovým olejom

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

v plastovej fľaši so šróbovacím uzáverom

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie
Nebezpečné zložky: Decyl D-glucoside, (Carboxylatomethyl)dodecyldimethylammonium

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 - Po manipulácii sa starostlivo umyte.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

K stiahnutiu