Šampón BIO - základ na výrobu 200ml Väčší náhľad

Šampón 74,47% BIO - základ na výrobu 500ml

0970

Vysokokvalitný rastlinný základ k domácej výrobe šampónov v bio kvalite. Je vhodný aj pre jemné detské vlásky. Obsahuje 74,47 % organických zložiek. Stačí pridať éterické oleje, vône alebo iné kozmetické prísady.

surovina na výrobu kozmetiky

Viac detailov

Skladom

3,88 € s DPH

Viac informácií

INCI
viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu“

Charakteristika
Vzhľad: číra viskózna kvapalina (môže obsahovať vzduchové bubliny)
Farba: bezfarebná až svetložltá
Vôňa: charakteristická
Rozpustnosť: vo vode rozpustný
Bod vzplanutia: > 93 °C
Bod varu: cca 100 °C
pH: 4.5 – 5.5 
Viskozita (25 °C): 3,000 – 8,000 cps

  • Organická báza rastlinného pôvodu certifikovaná Soil Association. Obsahuje 74,47 % organických zložiek.
  • Bez obsahu síranov, SLS, SLES a parabénov.
  • Obsahuje mierne povrchovo aktívne látky pre dosiahnutie krémovej peny.
  • Umožňuje vyrábať vlasové šampóny v bio kvalite.
  • Na výrobu vlastného bio šapmpónu stačí pridať éterické oleje a pomaly premiešať.
  • Je vopred zahusťovaný, preto nie je potrebné ďalej ho zahusťovať.

Účinky v kozmetike
  • Je obohatený o Aloe Vera, ktoré má vynikajúce hydratačné účinky.
  • Pridaním vhodných aktívnych kozmetických prísad s požadovanými účinkami môže byť prispôsobený pre rôzne typy vlasov.

Použitie v kozmetických produktoch
vlasové šampóny

Krajina pôvodu
Veľká Británia

Balenie
v plastovej fľaši so šróbovacím uzáverom

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie
Nebezpečné zložky: Decyl D-glucoside, (Carboxylatomethyl)dodecyldimethylammonium

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 - Po manipulácii sa starostlivo umyte.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

K stiahnutiu