Uhličitan sodný - sóda na pranie 1kg Väčší náhľad

Uhličitan sodný - ťažká sóda na pranie 1kg

040-1413

Uhličitan sodný - ťažká pracia sóda, kalciovaná sóda. Ekologický prací prostriedok na farebnú bielizeň. Zmäkčuje vodu, rozpúšťa tuk, odstraňuje škvrny a dezinfikuje. Na ekologické pranie sa používa spolu s rastlinným mydlom. Môže sa použiť ako účinná zložka čistiacich prostriedkov v domácnosti.

Chemický vzorec: Na2CO3
CAS: 497-19-8

Surovina na pranie a čistenie v domácnosti.

Viac informácií v detaile produktu.

Viac informácií

Skladom

1,60 € s DPH

Viac informácií

Chemický vzorec

Na2CO3

CAS

497-19-8

Charakteristika

  • Uhličitan sodný sa v prírode vyskytuje napr. v morskej vode. Táto kalciovaná sóda zmäkčuje vodu, rozpúšťa tuk, odstraňuje škvrny a dezinfikuje. Rýchlo a ľahko sa rozpúšťa vo vode a uvoľňuje teplo.

  • Používa sa na pranie farebného prádla. Tým, že zmäkčuje vodu, zároveň chráni práčku pred usádzaním vodného kameňa. Pre ekologické pranie sa používa spolu s rastlinným mydlom. Zvyšuje účinok klasického pracieho prášku

  • Je vhodný na namáčanie silne znečisteného prádla.

  • Môže sa použiť ako účinná zložka čistiacich prostriedkov v domácnosti. Odstraňuje pachy, nečistoty a dezinfikuje.

  • Je vhodný aj pre alergikov.

  • Je biologicky odbúrateľný.

Vzhľad: prášok
Farba: biela
Vôňa: bez zápachu
Rozpustnosť vo vode: 215 g/l (20 °C)
Hustota: 2,53 g/cm3 (20 °C)
pH: 11,6 (100 g/l ; 20 °C)
Bod topenia: 851 °C

Použitie

Pracie prostriedky na farebné prádlo, čistiace prostriedky v domácnosti, tablety do umývačky riadu atď.

Dávkovanie na pranie

3 lyžice uhličitanu sodného + 2-4 lyžice strúhaného mydla (pre ekologické pranie je potrebné použiť rastlinné mydlo, napr. 100% kokosové mydlo – vločky na pranie z našej ponuky)
alebo
1 – 2 lyžice uhličitanu sodného pridať k praciemu prášku na farebné prádlo

Krajina pôvodu

Taliansko, Nemecko alebo Belgicko

Balenie

V igelitovom vrecku.

Upozornenie

Produktovú špecifikáciui a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Súvisiace recepty na našom blogu

EKO prach na pranie


OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné zložky: uhličitan sodný

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

K stiahnutiu