Perkarbonát sodný - bielidlo 5kg Väčší náhľad

Perkarbonát sodný - bielidlo 5kg

040-1412_A

Perkarbonát sodný, peruhličitan sodný, peroxuhličitan sodný, bielidlo. Vynikajúce bieliace a oxidačné činidlo, ekologický prací prostriedok na bielu a stálofarebnú bielizeň. Používa sa na bielenie bielizne, a tiež na namáčanie bielej a stálofarebnej bielizne za účelom odstránenia škvŕn. Pri praní účinkuje už pri 40 °C. Môže sa použiť ako účinná zložka čistiacich prostriedkov v domácnosti. 

Chemický vzorec: 2Na2CO3.3H2O
CAS: 15630-89-4 

Surovina na pranie a čistenie v domácnosti. 

Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

15,45 € s DPH

Viac informácií

Chemický vzorec

2Na2CO3.3H2O2

CAS

15630-89-4

EINECS

239-707-6

Charakteristika

  • Nazýva sa aj peruhličitan sodný alebo peroxouhličitan sodný. Ide o molekulárnu zlúčeninu sódy a peroxidu. Po rozpustení vo vode sa rozkladá späť na sódu a peroxid – sóda perie a peroxid bieli. Preto sa používa ako ekologický prací prostriedok na biele a stálofarebné prádlo. Používa sa k bieleniu prádla, záclon, plienok a pod. a tiež k namáčaniu bieleho a stálofarebného prádla za účelom odstránenia škvŕn (od trávy, vína, krvi…).
  • Pri praní účinkuje už pri 40 oC.
  • Môže sa použiť ako účinná zložka čistiacich prostriedkov v domácnosti.
  • Je vhodný aj pre alergikov.
  • Je biologicky odbúrateľný.

Vzhľad: sypká kryštalická látka - granule
Farba: biela
Vôňa: bez zápachu
Aktívny kyslík: min. 13,1%
Obsah vody: max. 0,5%
Hustota: 1,0 - 1,2 g/ml
Sypká merná hmotnosť: 900 - 1200 kg/m3
Rozpustnosť vo vode: typ. 140 g/l
pH (1,0% roztok): 10,0 - 10,8
Horľavosť: Dotyk s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar!

Použitie

Ekologický prostriedok na pranie, bielenie a čistenie v domácnosti.

Dávkovanie na pranie

3 lyžice perkarbonátu sodného + 2-4 lyžice strúhaného mydla (pre ekologické pranie je potrebné použiť rastlinné mydlo, napr. 100% kokosové mydlo – vločky na pranie z našej ponuky)
alebo
1 – 2 lyžice perkarbonátu sodného pridať k praciemu prášku na biele prádlo

Krajina pôvodu

Rakúsko

Balenie

V igelitovom vrecku (5 x 1 kg).

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Súvisiace recepty na našom blogu

EKO prach na pranie


OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

GHS03

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Uhličitan sodný, peroxihydrát

H272 – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 – Škodlivý po požití.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P220 – Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P370 + P378 – V prípade požiaru: na hasenie použite vodnú hmlu.
P401 – Uchovávajte v suchu pri teplote max. do 40°C.

List

Hmotnosť5kg

K stiahnutiu