Silice | Esenciálne oleje

Zobrazené produkty

Škoricová silica 10ml Väčší náhľad

Škoricová silica 35ml

0609

Škoricová silica; 100% prírodná; 35 ml
na kozmetické účely


Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

6,20 €

Viac informácií

INCI:
CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL

CAS:
8007-80-5

Charakteristika:
Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Silica je vyrobená parnou destiláciou z listov a vetví stromu škoricovníka.
Vôňa: charakteristická, intenzívna, teplá, príjemne nasladlá, dôrazne korenistá

Vzhľad: kvapalina
Farba: žltá až červenohnedá
Hustota (pri 20 oC) - 1,045 – 1,070 g/cm3
Rozpustnosť: vo vode nerozpustná
Bod vzplanutia: 88 oC

Účinky v kozmetike:

  • Má antiseptické, čistiace a regeneračné účinky.
  • Prehrieva a prekrvuje pokožku, pomáha rýchlejšie odbúrať tukové tkanivo. Je vhodná na prevenciu a elimináciu celulitídy.
  • Vôňa pôsobí afrodiziakálne.
  • Má repelentný účinok – odpudzuje hmyz.
  • Pozor! Možnosť podráždenia pokožky, preto odporúčame vykonať test citlivosti!

Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Alergény: Cinnamaldehyde (cis+trans), Coumarin, Cinnamyl alcohol, Benzyl benzoate, Eugenol, Dipentene (dl-Limonene)
Nebezpečné zložky: Esenciálny olej Škorica

Krajina pôvodu:
Čína, Vietnam, Indonézia

Balenie:
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie:
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

H302 + H312 – Škodlivý po požití alebo pri kontakte s pokožkou.
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P272 – Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Varovanie
Alergény: Cinnamaldehyde (cis+trans), Coumarin, Cinnamyl alcohol, Benzyl benzoate, Eugenol, Dipentene (dl-Limonene)

List

Objem35ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu