Citrónová silica 10 ml Väčší náhľad

Citrónová silica 200ml

0609

100% prírodný esenciálny olej.

INCI: CITRUS LIMON PEEL OIL
CAS: 8008-56-8

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Dočasne vypredané

12,36 € s DPH

Viac informácií

INCI

CITRUS LIMON PEEL OIL

CAS

8008-56-8

Charakteristika

Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok. Olej je získavaný z čerstvej kôry citrónov z citrónovníka Citrus Limon.
Vôňa: ľahká, svieža, citrusová

Vzhľad: číra kvapalina bez usadenín a mechanických nečistôt (malé množstvo jemnej usadeniny nie je na závadu)
Farba: žltá
Vôňa: charakteristická citrónová
Rozpustnosť: rozpustná v ethanole
Hustota (pri 20 °C): 0,8430 - 0,8580 g/cm3
Bod vzplanutia: 49 oC

Účinky v kozmetike

  • Má antioxidačné vlastnosti, pomáha v boji s voľnými radikálmi, ktoré by mohli poškodiť kožné bunky.
  • Má anti-aging vlastnosti, spomaľuje starnutie pokožky a rozjasňuje pleť.
  • Pôsobí protizápalovo, upokojuje pokožku.
  • Pre svoje čistiace a sťahujúce vlastnosti je účinná na pokožku so sklonom k akné, pomáha regulovať tvorbu kožného mazu a predchádzať vzniku akné.
  • Má bieliace účinky na pleť, pomáha vyrovnávať tón pleti a predchádzať vzniku škvŕn.
  • V aromaterapii sa používa pre svoje relaxačné a upokojujúce účinky, pomáha navodiť duševnú pohodu a rovnováhu.

Použitie v kozmetických produktoch

do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Balenie

v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Zoznam alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Súvisiace recepty na našom blogu

Masky na tvár

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
Nebezpečné látky: Citrónová silica, d-Limonene, Beta-pinene, Citral, Terpinene Gamma, ALPHA PINENE
Alergény: Limonene, Citral, Linalool, Geraniol
H226– Horľavá kvapalina a pary.
H304– Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210– Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241 – Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…/ zariadenie do výbušného prostredia.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+ P310– PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P303+P361+P353– PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P331– Nevyvolávajte zvracanie.
P333 + P313- Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P405 – Uchovávajte uzamknuté.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.

List

Objem200ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu