Gerániová silica 10 ml Väčší náhľad

Gerániová (muškátová) silica 10ml

090-0609

Prírodne identická silica.

Vôňa: svieža sladkastá kvetinová, s korenistým nádychom.

INCI: Citronellol, Cymbopogon Winterianus Herb Oil, Phenylethylalcohol, Pelargonium Graveolens Oil, Lavandula Angustifoila Oil, Cymbopogon Martini Oil
CAS: 106-22-9, 106-8000-29-1, 60-12-8, 8000-46-2, 8000-28-0, 8014-19-5

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

1,69 € s DPH

Viac informácií

INCI

Citronellol, Cymbopogon Winterianus Herb Oil, Phenylethylalcohol, Pelargonium Graveolens Oil, Lavandula Angustifoila Oil, Cymbopogon Martini Oil

CAS

106-22-9, 106-8000-29-1, 60-12-8, 8000-46-2, 8000-28-0, 8014-19-5

Charakteristika

Zmes prírodných a syntetických vonných látok na výrobu kozmetiky a sviečok.

Vôňa: svieža sladkastá kvetinová, s korenistým nádychom.

Vzhľad: kvapalina
Farba:zelená až hnedá
Hustota (pri 20 °C): 0,880 – 0,920 g/cm3
Bod vzplanutia: 95 oC

Účinky v kozmetike

  • Je účinným antioxidantom, pomáha v boji proti vráskam.
  • Má protizápalové a hojivé účinky na pokožku.
  • Je vhodná na problematickú pokožku, na pokožku so sklonom k akné, ekzémom, alergiám a iným kožným ochoreniam.
  • Pomáha eliminovať tvorbu lupín.
  • Je vhodnou zložkou deodorantov, pôsobí antibakteriálne, je účinná pri odstraňovaní telesného pachu.
  • Pôsobí ako prírodný repelent.
  • V aromaterapii sa používa pre svoje upokojujúce účinky, pomáha odbúrať stres a napätie.

Použitie v kozmetických produktoch

do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, deodorantov, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Krajina pôvodu

Nemecko

Balenie

v sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom

Upozornenie

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: Citronellol, Geraniol crude, Geraniol, Linalyl acetate, p-menthan-3-one, d,l-Isomenthone, 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol, beta-Caryophyllene, Geranial, Nerol, Citronellyl formate, Geranyl formate, Geranyl acetate
Alergény: Geraniol, Citronellol, Linalool, Citral, Limonene

H302 – Škodlivý po požití.
H304– Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318– Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411– Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+ P310– PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 – Nevyvolávajte zvracanie.
P362 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu v spaľovni odpadov.

List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu