Silice | Esenciálne oleje

Zobrazené produkty

Gerániová silica 35 ml Väčší náhľad

Gerániová (muškátová) silica 35ml

0609

Gerániová (muškátová) silica, prírodne identická, 10 ml
na kozmetické účely


Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

3,97 €

Viac informácií

INCI
Citronellol, Geraniol, Phenethyl Alcohol, Pelargonium Graveolens Oil, Lavandula Angustifoila Oil, Cymbopogon Martini Oil

CAS
106-22-9, 106-24-1, 60-12-8, 90082-51-2, 8000-28-0, 84649-81-0

Charakteristika
Zmes prírodných a syntetických vonných látok na výrobu kozmetiky a sviečok.
Vôňa: svieža sladkastá kvetinová, s korenistým nádychom.

Vzhľad: kvapalina
Farba:zelená až hnedá
Hustota (pri 20 °C): 0,880 – 0,920 g/cm3
Bod vzplanutia: 95 oC

Účinky v kozmetike
  • Je účinným antioxidantom, pomáha v boji proti vráskam.
  • Má protizápalové a hojivé účinky na pokožku.
  • Je vhodná na problematickú pokožku, na pokožku so sklonom k akné, ekzémom, alergiám a iným kožným ochoreniam.
  • Pomáha eliminovať tvorbu lupín.
  • Je vhodnou zložkou deodorantov, pôsobí antibakteriálne, je účinná pri odstraňovaní telesného pachu.
  • Pôsobí ako prírodný repelent.
  • V aromaterapii sa používa pre svoje upokojujúce účinky, pomáha odbúrať stres a napätie.

Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, deodorantov, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Alergény: Geraniol, Citronellol, Linalool, Limonene, Citral

Krajina pôvodu:
Nemecko

Balenie:
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie:
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
Nebezpečné zložky: Citronellol, Geraniol, es. olej Geránium, es. olej Palmoružová
Alergény: Geraniol, Citronellol, Linalool, Limonene, Citral

H304– Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318– Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411– Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P301+ P310– PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310- Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
P405– Uchovávajte uzamknuté.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem35ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu