Silice | Esenciálne oleje

Zobrazené produkty

Eukalyptová silica 10ml Väčší náhľad

Eukalyptová silica 10ml

0609

Eukalyptová silica; 100% prírodná; 10 ml
na kozmetické účely
Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

1,53 €

Viac informácií

INCI
EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL

CAS
84625-32-1

Charakteristika
Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Olej je získavaný z čerstvých listov Eucalyptus globules.
Vôňa: charakteristická eukalyptová - korenená, zo začiatku ostrá, následne chladivá

Vzhľad: číra kvapalina bez usadenín a mechanických nečistôt
Farba: bezfarebná až svetlo-žltá alebo nazelenalá
Obsah hlavnej zložky (cineol = eukalyptol): min. 70 %
Hustota (pri 20 oC): 0,9050 - 0,9300 g/cm3
Rozpustnosť: nerozpustná vo vode; rozpustná v tukoch a v etanole
Bod vzplanutia: 50 oC

Účinky v kozmetike

  • Je prírodným antioxidantom, pomáha v boji s voľnými radikálmi, má anti-aging vlastnosti – spomaľuje proces starnutia pokožky, podporuje rast nových buniek a rozjasňuje pokožku.
  • Pre svoje protizápalové, antiseptické a antibakteriálne účinky je výborná na mastnú a aknóznu pleť a tiež na ekzematickú alebo psoriáznu pokožku. Má výbornú čistiacu schopnosť, pomáha pokožke zbaviť sa nečistoty z pórov, upokojiť svrbenie alebo zápal kože.
  • Stimuluje rast vlasov,
  • Používa sa ako aktívna zložka mnohých ústnych vôd a zubných pást. Je bohatá na cineol – prírodné antiseptikum, ktoré zabíja baktérie spôsobujúce nepríjemný zápach z úst, pomáha zabrániť tvorbe zubného povlaku a zápalu ďasien.
  • Chráni pokožku pred UV žiarením.
  • Pridáva sa do kúpeľov na uvoľnenie boľavých a stuhnutých svalov.
  • V aromaterapii sa používa na stimuláciu tela a duše, podporuje aktivitu a vitalitu.
  • Má prírodné repelentné účinky.


Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Obsahuje: Limonene, 1,8 - cineol

Krajina pôvodu:
Čína

Balenie:
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie:
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu, zoznam alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
H226– Horľavá kvapalina a pary.
H304- Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411– Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+ P310– PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331– Nevyvolávajte zvracanie.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu