Eukalyptová silica 10ml Väčší náhľad

Eukalyptová silica 10ml

092-005_10

100% prírodný esenciálny olej.

Vôňa: charakteristická eukalyptová - korenená, zo začiatku ostrá, následne chladivá
INCI: EUCALYPTUS GLOBULUS OIL
CAS: 84625-32-1

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

1,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

EUCALYPTUS GLOBULUS OIL

CAS

84625-32-1

EINECS

283-406-2

Charakteristika

Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Olej je získavaný z čerstvých listov Eucalyptus globules.

Vôňa: charakteristická eukalyptová - korenená, zo začiatku ostrá, následne chladivá

Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebná až svetlo-žltá alebo nazelenalá
Hlavná zložka: 1,8-cineol (eukalyptol): 80 - 90 %
Hustota (pri 20 °C): 0,905 – 0,930 g/cm3
Rozpustnosť: rozpustná v etanole
Bod vzplanutia: 46 °C

Účinky v kozmetike

  • Je prírodným antioxidantom, pomáha v boji s voľnými radikálmi, má anti-aging vlastnosti – spomaľuje proces starnutia pokožky, podporuje rast nových buniek a rozjasňuje pokožku.

  • Pre svoje protizápalové, antiseptické a antibakteriálne účinky je výborná na mastnú a aknóznu pleť a tiež na ekzematickú alebo psoriáznu pokožku. Má výbornú čistiacu schopnosť, pomáha pokožke zbaviť sa nečistoty z pórov, upokojiť svrbenie alebo zápal kože.

  • Stimuluje rast vlasov,

  • Používa sa ako aktívna zložka mnohých ústnych vôd a zubných pást. Je bohatá na cineol – prírodné antiseptikum, ktoré zabíja baktérie spôsobujúce nepríjemný zápach z úst, pomáha zabrániť tvorbe zubného povlaku a zápalu ďasien.

  • Chráni pokožku pred UV žiarením.

  • Pridáva sa do kúpeľov na uvoľnenie boľavých a stuhnutých svalov.

  • V aromaterapii sa používa na stimuláciu tela a duše, podporuje aktivitu a vitalitu.

  • Má prírodné repelentné účinky.

Použitie v kozmetických produktoch

Do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp.

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Krajina pôvodu

Čína

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Zoznam alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: 1,8-cineol, L-limonen, gama terpinen, p-cymen, pin-2(3)-en, pin-2(10)-e, dihydro-p-cymen, myrcen, terpinolen, alfa-Terpinen, linalool

Alergény: Limonene, Linalool, Geraniol

H226– Horľavá kvapalina a pary.
H304- Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361 – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H411– Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P362 + 364 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu