Škoricová silica 10ml Väčší náhľad

Škoricová silica 10ml

090-0609

100% prírodný esenciálny olej.

Vôňa: charakteristická, intenzívna, teplá, príjemne nasladlá, dôrazne korenistá
INCI: CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL
CAS: 8007-80-5

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

2,00 € s DPH

Viac informácií

INCI

CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL

CAS

8007-80-5

EINECS

284-635-0

Charakteristika

Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Silica je vyrobená parnou destiláciou z listov a vetví stromu škoricovníka čínskeho (Cinnamomum cassia Blume).

Vôňa: charakteristická, intenzívna, teplá, príjemne nasladlá, dôrazne korenistá

Vzhľad: kvapalina
Farba: žltá až červenohnedá
Hustota (pri 20 oC) - 1,045 – 1,070 g/cm3
Rozpustnosť: vo vode nerozpustná
Bod vzplanutia: 88 oC

Účinky v kozmetike

  • Má antiseptické, čistiace a regeneračné účinky.

  • Prehrieva a prekrvuje pokožku, pomáha rýchlejšie odbúrať tukové tkanivo. Je vhodná na prevenciu a elimináciu celulitídy.

  • Vôňa pôsobí afrodiziakálne.

  • Má repelentný účinok – odpudzuje hmyz.

  • Pozor! Možnosť podráždenia pokožky, preto odporúčame vykonať test citlivosti!

Použitie v kozmetických produktoch

Do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp.

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Krajina pôvodu

Čína, Vietnam, Indonézia

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže. 

Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“

Súvisiace recepty na našom blogu

Prírodný repelent

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Obsahuje: Skoricový olej, Cinnamaldehyd, 3-fenylpropionaldehyd, Benzaldehyd, Cinnamylalkohol,
Kumarin, 2-fenylethanol, Salicylaldehyd
Alergény: Cinnamaldehyde (cis+trans), Coumarin, Cinnamyl alcohol, Benzyl benzoate, Eugenol, Dipentene (dl-Limonene)

H315 – Dráždi kožu.
H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P321 – Odborné ošetrenie
P312 – Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu