Jedľová silica 10 ml Väčší náhľad

Jedľová silica 10ml

090-0609

100% prírodný esenciálny olej.

Vôňa: charakteristická – svieža, drevitá, živicová
INCI: ABIES ALBA LEAF OIL
CAS: 90028-76-5, 8021-27-0

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

2,35 € s DPH

Viac informácií

INCI

ABIES ALBA LEAF OIL

CAS

90028-76-5, 8021-27-0

EINECS

289-870-2

Charakteristika

Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Silica sa získava parnou destiláciou z ihličia a vetvičiek jedle bielokôrej, známej ako strieborná jedlička (Abies alba).

Vôňa: charakteristická – svieža, drevitá, živicová

Vzhľad: číra tekutina
Farba: bezfarebná až svetložltá
Hustota (pri 20 °C): 0,850 - 0,890 g/cm3
Bod vzplanutia: 38 oC

Účinky v kozmetike

  • Pôsobí ako prírodný antioxidant, pomáha v boji proti voľným radikálom a zabraňuje predčasnému starnutiu pokožky.
  • Je vhodná aj na mastnú a aknóznu pleť.
  • Pre svoje antivírusové, antibakteriálne, fungicídne a antiseptické vlastnosti je vhodná aj na pokožku s kožnými problémami, napr. psoriáza, ekzémy, alergie, svrbenie pokožky.
  • Upokojuje podráždenú a zapálenú pokožku a po uštipnutí hmyzom.
  • Je vhodná na masáže, zmierňuje svalové napätie, pomáha pri bolesti svalov a kĺbov.
  • V aromaterapii je obľúbená pre svoje upokojujúce a relaxačné účinky, pomáha odbúrať stres a navodiť emocionálnu rovnováhu.

Použitie v kozmetických produktoch

Do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp.

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Krajina pôvodu

Rakúsko

Balenie

V sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 

Nebezpečenstvo
Alergény: Limonene

H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 – Nevyvolávajte zvracanie.
P370 + P378 – V prípade požiaru: na hasenie použite piesok, oxid uhličitý alebo práškový hasiaci prístroj.
P403 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P235 – Uchovávajte v chlade.

List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu