Milí zákazníci,

fľaše so šróbovacím uzáverom máme opäť skladom.

Fľaše s rozprašovačom a pumpičkou najbližšie týždne bohužiaľ nebudú dostupné vôbec.


UPOZORNENIE

Za účelom zabezpečenia bezkontaktného doručenia balíka odporúčame v čo najvyššej miere

využívať úhradu tovaru vopred platobnou kartou alebo prevodom na účet.

Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť
Levanduľová silica 10ml Väčší náhľad

Levanduľová silica FRANCE 10ml

0609

Levanduľová silica FRANCE; 100 % prírodná; 10 ml
na kozmetické účely
Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

1,96 €

Viac informácií

INCI
LAVANDULA HYBRIDA ABRIAL HERB OIL

CAS
93455-96-0, 8022-15-9

Charakteristika
Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Silica sa získava destiláciou kvetov levandule vodnou parou.
Vôňa: charakteristická, levanduľová, kvetinová, jemne bylinná

Vzhľad: číra tekutina
Farba: svetložltá
Hustota (pri 20 oC): 0,870 – 0,910 g/cm3
Bod vzplanutia: 66 oC

Účinky v kozmetike
  • Má antiseptické, protizápalové a upokojujúce účinky na pokožku. 
  • Vďaka vysokému obsahu antioxidantov chráni pokožku pred pôsobením voľných radikálov a je účinná v boji proti vráskam.
  • Je vhodná na pokožku so sklonom k akné, protože pomáha regulovať tvorbu kožného mazu a pôsobí antibakteriálne. 
  • Pomáha redukovať pigmentové škvrny.
  • Pre svoje upokojujúce účinky je vhodná na ošetrenie pokožky po nadmernom vystavení slnečnému žiareniu alebo po uštipnutí hmyzom.
  • Podporuje rast vlasov, pôsobí proti vypadávaniu vlasov a proti lupinám.
  • Levanduľová vôňa má tiež repelentný, odpudzujúci účinok proti hmyzu – komárom, moliam a muškám.
  • V aromaterapii je obľúbená pre svoje relaxačné a upokojujúce účinky, pomáha navodiť duševnú pohodu, odbúrať stres a zabezpečiť pokojný spánok.

Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Alergény: Linalool, Limonene 
Nebezpečné zložky: LAVANDULA HYBRIDA ABRIAL HERB OIL

Krajina pôvodu
Francúzsko

Balenie
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.
Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“. 

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
  
Nebezpečenstvo
Alergény: Linalool, Limonene

H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí..
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310– PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 – Nevyvolávajte zvracanie.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Súvisiace recepty na našom blogu

Masky na tvár

List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu