Rozmarínová silica 10ml Väčší náhľad

Rozmarínová silica 10ml

090-0609

100% prírodný esenciálny olej.

Vôňa: svieža bylinná s eukalyptovým nádychom
INCI: ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL
CAS: 84604-14-8, 8000-25-7

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

3,50 € s DPH

Viac informácií

INCI

ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL

CAS

84604-14-8, 8000-25-7

EINECS

283-291-9

Charakteristika

Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Silica sa získava parnou destiláciou byliny rozmarínu lekárskeho (Rosmarinus officinalis).

Vôňa: svieža bylinná s eukalyptovým nádychom

Vzhľad: číra tekutina
Farba: svetložltá
Vôňa: charakteristická
Hustota (pri 20 °C): 0,895 - 0,920 g/cm3

Rozpustnosť: vo vode ≤ 1.767 mg/l (pri 25 °C)
Bod vzplanutia: 43 oC
Bod topenia/tuhnutia: <-20 °C

Účinky v kozmetike

  • Má antiseptické, protizápalové a hojivé účinky na pokožku.
  • Je vhodná na všetky typy pleti, obzvlášť na mastnú a aknóznu pleť.
  • Pôsobí ako prírodný antioxidant.
  • Upokojuje pokožku po holení.
  • Pomáha v boji proti celulitíde.
  • Redukuje produkciu mazu vo vlasovej pokožke, pomáha v boji proti lupinám. Podporuje rast vlasov a pôsobí proti ich vypadávaniu.
  • Vďaka svojím stimulujúcim a relaxačným účinkom je vhodná na masáže.
  • Má repelentný účinok – odpudzuje hmyz.


Použitie v kozmetických produktoch

Do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp.

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Krajina pôvodu

Tunis

Balenie

V sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Prírodný repelent

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Alergény: Limonene, Linalool

H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H371 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 – Nevyvolávajte zvracanie.
P370 + P378 – V prípade požiaru: na hasenie použite piesok, oxid uhličitý alebo práškový hasiaci prístroj.
P403 + P235 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu