Rozmarínová silica 10ml Väčší náhľad

Rozmarínová silica 10ml

0609

Rozmarínová silica, 100 % prírodná; 10 ml
na kozmetické účely
Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

3,49 € s DPH

Viac informácií

INCI

ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL

CAS
8000-25-7
EINECS
283-291-9
Charakteristika
Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Silica sa získava parnou destiláciou byliny rozmarínu lekárskeho (Rosmarinus officinalis).
Vôňa: svieža bylinná s eukalyptovým nádychom
Vzhľad: číra tekutina
Farba: svetložltá
Vôňa: charakteristická
Hustota (pri 20 °C): 0,895 - 0,920 g/cm3
Bod vzplanutia: 43 oC
Bod topenia/tuhnutia: <-20 °C
Účinky v kozmetike
  • Má antiseptické, protizápalové a hojivé účinky na pokožku.
  • Je vhodná na všetky typy pleti, obzvlášť na mastnú a aknóznu pleť.
  • Pôsobí ako prírodný antioxidant.
  • Upokojuje pokožku po holení.
  • Pomáha v boji proti celulitíde.
  • Redukuje produkciu mazu vo vlasovej pokožke, pomáha v boji proti lupinám. Podporuje rast vlasov a pôsobí proti ich vypadávaniu.
  • Vďaka svojím stimulujúcim a relaxačným účinkom je vhodná na masáže.
  • Má repelentný účinok – odpudzuje hmyz.

Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp
Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Alergény: Limonene, Linalool
Krajina pôvodu
Tunis
Balenie
v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.
Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.
Súvisiace recepty na našom blogu

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
Alergény: Limonene, Linalool
H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H371 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 – Nevyvolávajte zvracanie.
P370 + P378 – V prípade požiaru: na hasenie použite piesok, oxid uhličitý alebo práškový hasiaci prístroj.
P403 + P235 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.


List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu