Citrónová tráva silica 10 ml Väčší náhľad

Citrónová tráva silica 10ml

0609

Citrónová tráva silica; 100 % prírodná; 10 ml
na kozmetické účely
Nepoužívať v koncentrovanej forme!


Viac detailov

Skladom

1,88 € s DPH

Viac informácií

INCI
Cymbopogon Flexuosus Herb Oil
CAS
8007-02-1 / 91844-92-7
EINECS
295-161-9
Charakteristika
Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Olej je získavaný z trvalej statnej byliny Cymbopogon flexuosus rastúcej v Ázii. Bylina rastie v trsoch tvorených dlhými listami s výraznou citrónovou arómou.
Vôňa: charakteristická – svieža, jemne citrusová, sladká
Vzhľad: kvapalina
Farba: žltá až hnedá
Hustota (pri 20 oC) - 0,880 – 0,900 g/cm3
Bod vzplanutia: 88 oC
Rozpustnosť vo vode (25 °C): 4,364
Účinky v kozmetike
  • Obsahuje flavonoidy, ktoré pôsobia ako antioxidanty, vďaka čomu pomáha v boji s voľnými radikálmi a spomaľuje starnutie pokožky.
  • Pokožku tonizuje a oživuje, vyrovnáva farebný tón pleti.
  • Má protizápalové a výrazne antibakteriálne účinky, preto je výborná aj na mastnú a aknóznu pleť alebo na svrbiacu pokožku.
  • Pomáha pri kožných problémoch, ako sú ekzémy, lupienka, virózy, plesne na nohách a pod.
  • Má dezodoračné účinky. Eliminuje nadmerné potenie.
  • Pre svoje antibakteriálne vlastnosti a príjemnú sviežu vôňu je obľúbenou prísadou prípravkov v starostlivosti o ústnu hygienu. Vďaka svojim sťahujúcim účinkom pomáha zabrániť krvácaniu z ďasien.
  • Posilňuje vlasové korienky, čím zabraňuje vypadávaniu vlasov.
  • Pomáha v boji proti celulitíde a striám.
  • V aromaterapii je obľúbená pre svoje upokojujúce a relaxačné účinky. Znižuje svalové aj duševné napätie – uvoľňuje stuhnuté svaly, boľavé kĺby, používa sa na relaxačné kúpele a masáže.
  • Má repelentný účinok – odpudzuje hmyz.
Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp
Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Obsahuje: (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, (Z)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, Geraniol, Geranylacetát,Karyofylen, Kamphen, Linalool, Isoeugenol, (S)-p-mentha-1,8-dien, Pin-2(3)-en
Alergény: Citral, Geraniol, d-Limonene
Krajina pôvodu
India alebo Čína
Balenie
v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.
Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261– Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 – Nevyvolávajte zvracanie.
P362– Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu