Materiál na šumivé bomby do kúpeľa

030-0638

Materiál na šumivé bomby do kúpeľa - 1200g - z toho: 600g sóda bikarbóna, 400g kyselina citrónová monohydrát - jemná, 200g kukuričný škrob.
Z jedného balenia materiálu na šumivé bomby vyrobíte cca 18 menších šumiviek s priemerom 5 cm alebo cca 10 väčších šumiviek s priemerom 6 cm. Formy nie sú súčasťou balenia. 

Surovina na výrobu kozmetiky. 

Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

5,20 € s DPH

Viac informácií

Materiál na šumivé bomby do kúpeľa obsahuje

Celková hmotnosť

1,2 kg

Postup výroby

  1. Do nádoby nasypte sódu bikarbónu, kyselinu citrónovú a kukuričný škrob v pomere 3:2:1.

  2. Pridajte esenciálny olej alebo vôňu a farbu, príp. aj ďalšie kozmetické prísady podľa vlastnej receptúry (napr. jemne mletú soľ, kozmetický íl, sušené bylinky a pod.). Zmes dôkladne premiešajte rukou v rukavici, kým nie je rovnomerne sfarbená.

  3. Zmes opatrne zvlhčujte vodou pomocou rozprašovača a dôkladne ju pri tom premiešavajte.

  4. Keď je zmes primerane zvlhčená (spoznáte to podľa toho, že sa dá tvarovať v rukách, ale stále je z väčšej časti sypká), poriadne ju natlačte do pripravenej formy.

  5. Hotové šumivky ihneď po vytvarovaní vyklopte z formy. Nenechávajte šumivky vo forme príliš dlho, pretože by stvrdli a ich vyberanie z formy by bolo obtiažne, pričom by mohla forma popraskať.

Balenie

V plastových vreckách

Upozornenie

Upozorňujeme, že mnôžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu a bezpečnostný list si môžete stiahnuť v záložke ,,K Stiahnutiu".

Z jedného balenia materiálu na šumivé bomby vyrobíte cca 18 menších šumiviek s priemerom 5 cm alebo cca 10 väčších šumiviek s priemerom 6 cm. Formy nie su súčasťou balenia. Nájdete ich tu. K materiálu tiež odporúčame zakúpiť Polysorbát 80, ktorý podstatne uľahčí výrobu šumiviek.

Súvisiace recepty na našom blogu

Viacfarebné maľované šumivky

Valentínske šumivky s morskou soľou

Šumivky s kozím mliekom

Šumivé bomby do kúpeľa

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Pozor

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

K stiahnutiu