Materiál na šumivé bomby do kúpeľa

0638

Materiál na šumivé bomby do kúpeľa; 1,2 kg
z toho: 600g sóda bikarbona, 400g kyselina citrónová jemná - monohydrát, 200g kukuričný škrob
suroviny na výrobu kozmetiky

Viac detailov

Skladom

3,73 € s DPH

Viac informácií

Materiál na šumivé bomby do kúpeľa obsahuje

Celková hmotnosť

1,2 kg

Postup výroby

  1. Do nádoby nasypte sódu bikarbónu, kyselinu citrónovú a kukuričný škrob v pomere 3:2:1.
  2. Pridajte esenciálny olej alebo vôňu a farbu, príp. aj ďalšie kozmetické prísady podľa vlastnej receptúry (napr. jemne mletú soľ, kozmetický íl, sušené bylinky a pod.). Zmes dôkladne premiešajte rukou v rukavici, kým nie je rovnomerne sfarbená.
  3. Zmes opatrne zvlhčujte vodou pomocou rozprašovača a dôkladne ju pri tom premiešavajte.
  4. Keď je zmes primerane zvlhčená (spoznáte to podľa toho, že sa dá tvarovať v rukách, ale stále je z väčšej časti sypká), poriadne ju natlačte do pripravenej formy.
  5. Hotové šumivky ihneď po vytvarovaní vyklopte z formy. Nenechávajte šumivky vo forme príliš dlho, pretože by stvrdli a ich vyberanie z formy by bolo obtiažne, pričom by mohla forma popraskať.

Súvisiace recepty na našom blogu

Valentínske šumivky s morskou soľou

Šumivky s kozím mliekom

Šumivé bomby do kúpeľa

Balenie

v plastových vreckách

Formy na šumivé bomby do kúpeľa nie sú súčasťou balenia, ale môžete si ich zakúpiť na našom eshope - ponúkame plastové formy na šumivky v dvoch veľkostiach - s priemerom 5 cm a s priemerom 6 cm. 

Z jedného balenia materiálu na šumivé bomby vyrobíte cca 18 menších šumiviek s priemerom 5 cm alebo cca 10 väčších šumiviek s priemerom 6 cm.

Kyselina citrónová - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Pozor
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži. 

Produktové špecifikácie a karty bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K Stiahnutiu“.

K stiahnutiu