Kyselina citrónová 1kg Väčší náhľad

Kyselina citrónová monohydrát 1kg

0705

Kyselina citrónová monohydrát; 1 kg
surovina na výrobu kozmetiky

Viac detailov

Skladom

4,20 € s DPH

Viac informácií

INCI

Citric acid

CAS

5949-29-1 

Chemický vzorec

C3H4(OH).(COOH)3 . H2O

Charakteristika

Kyselina citrónová, monohydrát. Používa sa ako základná zložka pri príprave šumivých bômb do kúpeľa. V prípravkoch osobnej starostlivosti upravuje pH, vyrovnáva tón pleti, má čistiace a sťahujúce účinky.
Vzhľad: kryštalický prášok
Farba: bezfarebná až biela
Vôňa: prakticky bez zápachu
Hustota (20 oC):  1,54 g/cm3
Rozpustnosť vo vode (20 oC): veľmi dobre rozpustný vo vode, v etanole (96 %), čiastočne rozpustný v éteri 
pH: 1,8 (50 g/l; 20 °C) 
Bod topenia: 135 - 152 °C

Účinky v kozmetike

  • Upravuje pH kozmetických produktov aj pokožky.
  • Má antioxidačné vlastnosti – pomáha predchádzať poškodeniu v dôsledku slnečného žiarenia a zmierňuje negatívne účinky pôsobenia voľných radikálov.
  • Pokožku tonizuje, čistí a vyrovnáva farebný tón pleti.
  • V peelingových produktoch podporuje obnovu vrchnej vrstvy kože, čím pokožku spevňuje.
  • Pôsobí antibakteriálne a antimykoticky.

Použitie v kozmetických produktoch

šumivé bomby do kúpeľa, mydlá, šampóny, tekuté mydlá, pleťové vody, krémy, dezodoranty, peelingy, dekoratívna kozmetika, čistiace a pracie prostriedky atď.

Krajina pôvodu

Rakúsko

Balenie

v plastovom vrecku

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „Dokumenty“.

Súvisiace recepty na našom blogu

Valentínske šumivky s morskou soľou

Šumivky s kozím mliekom

Šumivé bomby do kúpeľa

Šumivé WC tablety

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Nebezpečná zložka: kyselina citrónová, monohydrát

K stiahnutiu