• Výhodné balenie
Káva + čokoláda 35ml Väčší náhľad

Káva + čokoláda - parfumová kompozícia 200ml

090-027_200

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky.

Vôňa: kávová, čokoládová
INCI: parfum
UFI: KC74-C9U9-M00W-7N21

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

16,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

KC74-C9U9-M00W-7N21

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: kávová, čokoládová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom (2x100ml).

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varovanie

Nebezpečné látky: Benzylbenzoate, Coumarin
Alergény: 
Benzyl Benzoate, Coumarin, Benzyl Alcohol

H302 – Zdraviu škodlivý po použití
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301+P312- Po použití: ak máte zdravotné problémy, okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára
P501 – Zneškodnite obsah/nádob.
EUH208 - Obsahuje Coumarin. Môže vyvolať alergickú reakciu.

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu