Orchidea s vanilkou 10ml Väčší náhľad

Orchidea s vanilkou - parfumová kompozícia 10ml

090-045_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: kvetinová, vanilková 
INCI: parfum 
UFI: YS75-M9FK-R001-AKAN

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

YS75-M9FK-R001-AKAN

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalylacetate, d-Limonene, Hexyl salicylate, Benzylsalicylat, PIPERONAL, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Coumarin, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Dodecanal
Alergény: Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Coumarin, Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Citral, Eugenol, Anise Alcohol, Isoeugenol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Amyl Cinnamal, Cinnamal, Hydroxycitronellal, Farnesol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice.
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu