Granátové jablko - parfumová kompozícia 10ml Väčší náhľad

Granátové jablko - parfumová kompozícia 10ml

090-017_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov.
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.

Vôňa: svieža, ovocná, zelená
INCI: parfum
UFI: F558-K98M-8005-V1XK

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

Parfum

UFI

F558-K98M-8005-V1XK

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža, ovocná, zelená

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, Citronellol, d-Limonene, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Geranyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Damascone Alpha

Alergény: Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Citronellol, Citral, Benzyl Benzoate, Geraniol, Benzyl Alcohol

H315 – Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu platných predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu