Bambus 10ml Väčší náhľad

Bambus - parfumová kompozícia 30ml

090-003_30

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: svieža, zelená, bambusová 
INCI: parfum 
UFI: YAW2-E9WJ-700C-1FH6 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

3,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

YAW2-E9WJ-700C-1FH6

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža, zelená, bambusová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Linalool, Hexyl salicylate, Linalylacetate, Benzylsalicylat, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Acetylcedrene, Nerol, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, 1,8 - CINEOLE, d-Limonene, ESTRAGOLE, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Eugenol, Citronellol, Citral, Geranyl acetate
Alergény: 
Linalool, Benzyl Salicylate, Amyl Cinnamal, Limonene, Eugenol, Benzyl Alcohol, Citronellol, Citral, Geraniol, Benzyl Benzoate, Amylcinnamyl Alcohol, Hexyl Cinnamal

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte zasiahnuté časti tela.
P280 – Noste ochranné rukavice.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 + 364 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.

List

Objem30ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu