• Výhodné balenie
Aloe - antialergický 10ml Väčší náhľad

Aloe - antialergický - parfumová kompozícia 100ml

090-001_100

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: kvetinová, aloe 
INCI: parfum 
UFI: XW36-J9K1-H00E-CFG1 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

10,20 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

XW36-J9K1-H00E-CFG1

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: kvetinová, aloe

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Linalylacetate, Nerol, Iso Cyclo Citral, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Hexyl salicylate, Geranyl acetate, Geraniol
Alergény: 
Geraniol, Benzyl Alcohol, Citronellol, Citral, Linalool, Benzyl Salicylate, Eugenol, Isoeugenol, Benzyl Benzoate, alpha-Isomethyl Ionone, Limonene

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412– Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice.
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah nádob.

List

Objem100ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu