• Výhodné balenie
Vanilkové mlieko 10ml Väčší náhľad

Vanilka - parfumová kompozícia 100ml

090-059_100

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky. 

Vôňa: sladká, vanilková 
INCI: parfum
UFI: EEP6-T9D1-000D-93C6 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

10,20 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

EEP6-T9D1-000D-93C6

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: sladká, vanilková

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Coumarin, PIPERONAL, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal
Alergény: 
Coumarin, Hexyl Cinnamal, Linalool, Eugenol

H317 –Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412– Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P333 + P313 –Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem100ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu