Čierna višňa - antialergický 10ml Väčší náhľad

Čierna višňa - antialergický - parfumová kompozícia 10ml

090-009_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.

Vôňa: svieža ovocná, višňová 
INCI: parfum 
UFI: RQT5-D9QJ-R00F-KX44  

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

RQT5-D9QJ-R00F-KX44

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža ovocná, višňová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie 

Nebezpečné látky: Benzaldehyd, Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate, Linalylacetate, d-Limonene, Caryophylene Beta

Alergény: Limonene, Benzyl Alcohol, Isoeugenol, Linalool, Anise Alcohol, Citral, Citronellol, Eugenol

H302 – Škodlivý po požití.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P301 + P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu