Vône a Silice | Esenciálne oleje

Zobrazené produkty

Fialka 10ml Väčší náhľad

Fialka - parfumová kompozícia 35ml

0607

Parfumová kompozícia – koncentrovaná zmes

surovina na výrobu kozmetiky a sviečok


Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Viac detailov

Skladom

3,28 €

Viac informácií

INCI
parfum
Charakteristika
Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: kvetinová

Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky
Doporučené dávkovanie
kozmetika: 0,1-0,2 %
sviečky: max 4 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.
Krajina pôvodu
Balenie
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
Varovanie
Nebezpečné látky: Linalool,PIPERONAL,Citronellol, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Butylphenyl methylpropional, Linalylacetate, d-Limonene
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412– Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem35ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu