Káva + čokoláda 35ml Väčší náhľad

Káva + čokoláda - parfumová kompozícia 10ml

090-0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky.
Vôňa: kávová, čokoládová
INCI: parfum
UFI: KC74-C9U9-M00W-7N21
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,40 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

KC74-C9U9-M00W-7N21

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Vôňa: kávová, čokoládová

Použitie v produktoch

pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy

Doporučené dávkovanie

kozmetika: 0,1-0,2 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Krajina pôvodu

Balenie

v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varovanie
Nebezpečné látky: Benzylbenzoate, Coumarin
Alergény:
Benzyl Benzoate, Coumarin, Benzyl Alcohol
H302 – Zdraviu škodlivý po použití
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301+P312- Po použití: ak máte zdravotné problémy, okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára
P501 – Zneškodnite obsah/nádob.
EUH208 - Obsahuje Coumarin. Môže vyvolať alergickú reakciu.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu