• Výhodné balenie
Zelený čaj 10ml Väčší náhľad

Zelený čaj - parfumová kompozícia 200ml

090-068_200

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: svieža citrusová, zelená, kvetinová   
INCI: parfum
UFI: KHA3-D96P-D00K-W184 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

16,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

KHA3-D96P-D00K-W184

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža citrusová, zelená, kvetinová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom (2x100ml).

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: d-Limonene, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalylacetate, Linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Citronellol, Citral, Acetylcedrene, Beta-pinene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Benzylsalicylat, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Nerol, 7-Hydroxycitronellal, Geranyl acetate, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, Geraniol
Alergény: Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal, alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Benzyl Salicylate, Geraniol, Eugenol, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Farnesol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

 

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu