• Výhodné balenie
Čokoláda s pomarančom 10ml Väčší náhľad

Čokoláda s pomarančom - parfumová kompozícia 200ml

090-014_200

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: čokoládová, pomarančová
INCI: parfum 
UFI: K1Y2-J9QG-C008-895G

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

16,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

Parfum

UFI

K1Y2-J9QG-C008-895G

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: čokoládová, pomarančová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom (2x100ml).

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: d-Limonene, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalool, Citral, Benzylcinnamate, Nerol, Citronellol, Geraniol, Beta-pinene

Alergény: Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol, Benzyl Cinnamate, Benzyl Benzoate, Anise Alcohol, Benzyl Alcohol , Benzyl Salicylate

H315 – Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 – Noste ochranné rukavice.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa štátnych predpisov.

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu