Káva + čokoláda 35ml Väčší náhľad

Káva + čokoláda - parfumová kompozícia 200ml

0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky.
Vôňa: čokoládová, kávová 
INCI: parfum 
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Dočasne vypredané

13,69 € s DPH

Viac informácií

INCI
parfum
Charakteristika
Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: čokoládová, kávová

Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy
Doporučené dávkovanie
kozmetika: 0,1-0,2 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.
Krajina pôvodu
Balenie
v sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie
H302 – Zdraviu škodlivý po použití
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301+P312- Po použití: ak máte zdravotné problémy, okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára
P391– Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádob.

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu