Santalová silica 10 ml Väčší náhľad

Santal - parfumová kompozícia 10ml

0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky.
Vôňa: charakteristická drevitá (orientálne drevo) 
INCI: parfum 
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

1,29 € s DPH

Viac informácií

INCI
PARFUM
Charakteristika
Zmes prírodných a syntetických vonných látok na výrobu kozmetiky a sviečok.
Obsahuje aromatickú zložku – silicu Santalové drevo CAS: 8006-87-9
Vôňa: charakteristická drevitá (orientálne drevo)
Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky
Doporučené dávkovanie
Vhodnosť použitia, stabilita a dávkovanie musí byť odskúšané výrobcom finálneho produktu.

Krajina pôvodu
Francúzsko
Balenie

v sklenenej fľaštičke s uzáverom s kvapátkom a detskou poistkou
Upozornenie
Produktovú špecifikáciu a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte zasiahnuté časti tela.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P372 – V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.
P373 – Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.

Alergény: --

Súvisiace recepty na našom blogu

Avokádové telové maslo

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu