Santalová silica 10 ml Väčší náhľad

Santal - parfumová kompozícia 10ml

090-053_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky.

Vôňa: charakteristická drevitá (orientálne drevo) 
INCI: parfum 
UFI: VN20-X0FR-X00D-N4DM 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

1,90 € s DPH

Viac informácií

INCI

PARFUM

UFI

VN20-X0FR-X00D-N4DM 

Charakteristika

Zmes prírodných a syntetických vonných látok na výrobu kozmetiky a sviečok.
Obsahuje aromatickú zložku – silicu Santalové drevo.

Vôňa: charakteristická drevitá (orientálne drevo)

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Vhodnosť použitia, stabilita a dávkovanie musí byť odskúšané výrobcom finálneho produktu.

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Produktovú špecifikáciu a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Avokádové telové maslo

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Acetylcedrene

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte zasiahnuté časti tela.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P372 – V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.
P373 – Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu