• Výhodné balenie
Baza čierna - antialergický - parfumová kompozícia 200ml Väčší náhľad

Baza čierna - antialergický - parfumová kompozícia 200ml

090-004_200

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 
Vôňa: kvetinová 
INCI: parfum
UFI: 75WD-29X7-M00D-CGK1 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

16,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

75WD-29X7-M00D-CGK1

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: kvetinová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom (2x100ml).

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 

Varovanie

Nebezpečné látky: Nerol, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Damascone Alpha, Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, Citronellol, Geraniol
Alergény: Geraniol, Citronellol, Citral, Limonene

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah nádob podľa platných predpisov.

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu